Quảng Nam

  • 4
  • 1

Hoà Bình

Thứ sáu, 24/11/2023

SVĐ Hoà Xuân

Diễn biến trận đấu

33'

Bàn thắng: [18] Nguyễn Anh Tú - HBFC

59'

Bàn thắng: [4] Nguyễn Tăng Tiến - QNFC

64'

Bàn thắng: [4] Nguyễn Tăng Tiến - QNFC

82'

Bàn thắng: [28] Nguyễn Đình Bắc - QNFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner