Đông Á Thanh Hóa

  • 5
  • 3

TP Hồ Chí Minh

Thứ hai, 17/04/2023

SVĐ Thanh Hóa

Diễn biến trận đấu

10'

Thẻ vàng: [6] Võ Huy Toàn - HCMFC

27'

Thẻ vàng: [5] Lê Cao Hoài An - HCMFC

28'

Bàn thắng: [20] Nguyễn Trọng Hùng - THFC

33'

Thẻ vàng: [95] Gustavo Sant Ana Santos - THFC

35'

Thẻ vàng: [22] Dương Văn Trung - HCMFC

36'

Bàn thắng: [77] Paulo Conrado Do Carmo Sardin - THFC

44'

Bàn thắng: [39] Hoàng Vũ Olaleye Samson - HCMFC

53'

Bàn thắng: [95] Gustavo Sant Ana Santos - THFC

59'

Thẻ vàng: [21] Đào Quốc Gia - HCMFC

63'

Bàn thắng: [88] Mansaray Victor Nabay - HCMFC

75'

Bàn thắng: [27] A Mít - THFC

76'

Bàn thắng: [37] Bruno Cunha Cantanhede - THFC

89'

Bàn thắng: [39] Hoàng Vũ Olaleye Samson - HCMFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner