Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  • 1
  • 3

Topenland Bình Định

Chủ nhật, 13/03/2022

SVĐ Hà Tĩnh

Diễn biến trận đấu

20'

Bàn Thắng: [9] Rafaelson Bezerra Fernandes - BDFC

24'

Thẻ Vàng: [97] Nguyễn Văn Hạnh -HTFC

27'

Thẻ Vàng: [14] Đào Nhật Minh - HTFC

31'

Bàn Thắng: [10] Hendrio Araujo Dasilva - BDFC

39'

Bàn Thắng: [28] Lý Công Hoàng Anh - BDFC

51'

Bàn Thắng: [9] Paollo Madeira Oliveira - HTFC

71'

Thẻ Vàng: [4] Janclesio Almeida Santos - HTFC

71'

Thẻ Vàng: [12] Jermie Dwayne Lynch - BDFC

90'

Thẻ Vàng:[8] Trần Phi Hà - HTFC

90'

Thẻ Đỏ: [2] Nguyễn Tiến Duy - BDFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner