Thép Xanh Nam Định

  • 2
  • 4

Hải Phòng

Thứ tư, 22/05/2024

SVĐ Thiên Trường

Diễn biến trận đấu

2'

Bàn thắng: [77] Nguyễn Hữu Sơn - HPFC

31'

Bàn thắng: [9] Goncalves Silva Lucas Vinicius - HPFC

38'

Bàn thắng: [9] Goncalves Silva Lucas Vinicius - HPFC

52'

Bàn thắng: [9] Goncalves Silva Lucas Vinicius - HPFC

55'

Bàn thắng: [14] Rafaelson Bezerra Fernandes - NDFC

69'

Bàn thắng: [14] Rafaelson Bezerra Fernandes - NDFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner