SHB Đà Nẵng

  • 0
  • 0

TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 02/03/2022

SVĐ Hòa Xuân

Diễn biến trận đấu

37'

Thẻ Vàng: [9] Ngô Hoàng Thịnh - HCMFC

44'

Thẻ Vàng: [6] Đặng Anh Tuấn -SHBDN

51'

Thẻ Vàng: [2] Ngô Tùng Quốc - HCMFC

56'

Thẻ Vàng: [3] Dương Văn Khoa - HCMFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner