Đông Á Thanh Hóa

  • 0
  • 0

Sông Lam Nghệ An

Thứ ba, 07/02/2023

SVĐ Thanh Hóa

Diễn biến trận đấu

32'

Thẻ vàng: [86] Thái Bá Sang - SLNA

45'

Thẻ vàng: [20] Nguyễn Trọng Hùng - THFC

58'

Thẻ vàng: [HLV Trưởng] Popov Velizar Emilov - THFC

69'

Thẻ vàng: [33] Vytas Gaspuitis - SLNA

74'

Thẻ vàng: [7] Nguyễn Hữu Dũng - THFC

81'

Thẻ vàng: [95] Gustavo Sant Ana Santos - THFC

89'

Thẻ vàng: [37] Bruno Cunha Cantanhede - THFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner