Hải Phòng

  • 4
  • 3

TP Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 26/08/2022

SVĐ Lạch Tray

Diễn biến trận đấu

3'

Bàn thắng: [7] Mpande Joseph Mbolimbo - HPFC

14'

Thẻ vàng: [15] Đặng Văn Tới - HPFC

36'

Bàn thắng: [9] Rimario Allando Gordon - HPFC

49'

Bàn thắng: [9] Rimario Allando Gordon - HPFC

62'

Bàn thắng: [92] Green Daniel Micheal - HCMFC

73'

Bàn thắng: [50] Bygrave Atapharoy Conroy - HCMFC

80'

Bàn thắng: [7] Mpande Joseph Mbolimbo - HPFC

90'

Bàn thắng: [16] Võ Huy Toàn - HCMFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner