MerryLand Quy Nhơn Bình Định

  • 2
  • 2

Khánh Hoà

Thứ bảy, 09/03/2024

SVĐ Quy Nhơn

Diễn biến trận đấu

11'

Bàn thắng: [32] Douglas Coutinho Gomes de Souza - KHFC

25'

Bàn thắng: [10] Leonardo Artur De Melo - MQBD

29'

Bàn thắng: [66] Đỗ Thanh Thịnh - MQBD

89'

Bàn thắng: [32] Douglas Coutinho Gomes de Souza - KHFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner