Ho Chi Minh city

  • 1
  • 1

Topenland Binh Dinh

Thứ năm, 13/04/2023

Thong Nhat Stadium

Diễn biến trận đấu

21'

Yellow card: [14] Đỗ Văn Thuận - BĐFC

50'

Yellow card: [23] Cao Văn Triền - BĐFC

53'

Yellow card: [5] Lê Cao Hoài An - HCMFC

70'

Goal: [11] Jermie Dwayne Lynch - BĐFC

75'

Yellow card: [23] Hoàng Vĩnh Nguyên - HCMFC

82'

Yellow card: [6] Đỗ Thanh Thịnh - BĐFC

83'

Goal: [39] Hoàng Vũ Olaleye Samson - HCMFC

88'

Yellow card: [21] Đào Quốc Gia - HCMFC


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner