Quảng Nam FC

  • 1
  • 3

TP. Hồ Chí Minh FC

Thứ bảy, 06/06/2020

SVĐ Tam Kỳ

Diễn biến trận đấu

01'

Hiệp đấu bắt đầu.

03'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 3 của trận đấu.

10'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 10 của trận đấu.

22'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 22 của trận đấu.

35'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 35 của trận đấu.

45'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 45 của trận đấu.

45+2'

Hết hiệp 1.

46'

Hiệp 2 bắt đầu

50'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 50 của trận đấu.

61'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 61 của trận đấu.

77'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 77 của trận đấu.

85'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 85 của trận đấu.

90'

Diễn biến xảy ra vào phút thứ 90 của trận đấu.

90+3'

Hết giờ.


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner